ហ្វ៊ូណនខនសាល់ធីង ឯ.ក Close

Spring Technologies Ltd (Navision Software)

Spring Technologies គឺជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេនៃអ្នកជំនាញប្រធានបទដែលមានជំនាញក្នុងការដាក់ពង្រាយដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីជួយអតិថិជនឱ្យដឹងពីគោលដៅអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។ ពួកគេជួយ clints សម្រេចបាននូវការប្រើប្រាស់ធនធានមនុស្ស និងមូលធនដ៏ប្រសើរបំផុត ហើយនៅទីបំផុតផ្តល់ឱ្យអតិថិជននូវគែមដែលត្រូវការដើម្បីឈ្នះនៅក្នុងពិភពអាជីវកម្មដែលមានល្បឿនលឿន និងផ្លាស់ប្តូរជានិច្ច។